Hromnice patří k svátkům s pevně stanoveným datem. Slaví se přesně 40 dnů po narození Ježíše, tedy 2. února. Svátkem Hromnic dříve končívalo vánoční období a otvíralo se období roku, které vrcholí veselým masopustem. Název svátku je spjat se strachem našich předků z blesků a hromů a také svíčkami hromničkami. Hromnice jsou spojeni s mnoha zvyky a rituály. Ve ŠD jsme si řekli o zvycích, zatančili na poli, splnili stezku s úkoly, kde se všichni dozvěděli více o tomto svátku a vyrobili jsme malou hromničku.

Gabriela Šindelářová

Michaela Vlková

Všechny fotografie najdete zde

01_hromnice
01_hromnice
02_hromnice
02_hromnice
03_hromnice
03_hromnice
04_hromnice
04_hromnice

Kontakty

Šumavské Hoštice 21
384 71 Šumavské Hoštice

telefon: 722 932 152

mail: reditel@zssumavskehostice.cz