Příspěvková organizace

 • Název: Základní škola a mateřská škola Šumavské Hoštice
 • Sídlo: 384 71 Šumavské Hoštice 21
 • Identifikační číslo: 71003541
 • Právní forma: příspěvková organizace
 • Identifikátor právnické osoby (REDIZO): 650 041 038
 • Číslo účtu: 181675612/0300
 • ID datové schránky: vc4mbvt
 • E-mail škola: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • E-mail ředitelna: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů: PhDr. Jitka Stropnická Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , telefon: 724 800 622

Zřizovatel Základní školy a mateřské školy Šumavské Hoštice

 • Název: Obec Šumavské Hoštice
 • Sídlo: 384 71 Šumavské Hoštice 9
 • Identifikační číslo: 250732

Organizace je zřízena na dobu neurčitou.


Statutární orgán

Statutárním orgánem je ředitelka školy Mgr. Petra Vaňková. Její pravomoci vyplývají z § 164 a z § 165 zákona č. 561/2004 Sb..

Seznam oborů vzdělávání a školských služeb

 1. Základní škola: IZO 107 722 127
 2. Mateřská škola: IZO 107 534 282
 3. Zařízení školního stravování: IZO 102 487 901
 4. Školské zařízení pro zájmové vzdělávání – školní družina (klub) IZO 114 700 222

Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti

Základní škola uskutečňuje základní vzdělávání v souladu s cíli základního vzdělávání uvedenými v § 44 a podle vzdělávacích programů uvedených v §3, §4 a §5 zákona č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

 • Kapacita – 200 žáků.

Mateřská škola uskutečňuje předškolní vzdělávání v souladu s cíli předškolního vzdělávání uvedenými v § 33 a podle vzdělávacích programů uvedených v § 3, § 4 a § 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

 • Kapacita – 24 dětí

Zařízení školního stravování poskytuje(í) služby podle § 119 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon). Zařízení vedle školního stravování zajišťuje také stravování zaměstnanců školy.

 • Kapacita – 200 jídel

Školská zařízení pro zájmové vzdělávání uskutečňují zájmové vzdělávání podle § 111 a podle vzdělávacích programů uvedených v §5 zákona č. 561/2004 Sb…

 • Kapacita účastníků ve školní družině – 50.

Školská účelová zařízení poskytují služby podle § 120 zákona č. 561/2004 Sb.

Označení místa, kde se uskutečňuje vzdělávání nebo školské služby


Základní škola

Šumavské Hoštice 21, PSČ 384 71, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • Sborovna 1. stupeň: 722 901 408
 • Sborovna 2. stupeň: 722 931 186
 • Kancelář účetní: 722 927 760
 • Ředitelna: 722 932 152

Školní družina

Šumavské Hoštice 21, PSČ 384 71

 • Telefon: č. 724321895

Mateřská škola

Šumavské Hoštice 64, PSČ 384 71

 • Telefon:. č. 602 223 704
 • E-mailTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Školní jídelna

Šumavské Hoštice 22, PSČ 384 71

 • Telefon.388 421 114
 • Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Okruhy doplňkové činnosti

Podle § 27 písm. g) zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

Organizace je oprávněna k následující doplňkové činnosti:

 1. Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí
 2. Pronájem nebytových prostor
 3. Pronájem služebního bytu
 4. Stravování cizích strávníků
 5. Stravování zaměstnanců školy


Informace a žádosti

Informace lze žádat v kanceláři školy v úředních hodinách.

Příjem žádostí a dalších podání

Příjem žádostí a dalších podání lze provést v ředitelně v úředních hodinách nebo elektronicky na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Informace veřejnosti poskytuje ředitel školy Mgr. Petra Vaňková

Opravné prostředky

Lze podat písemně v kanceláři školy nebo pomocí datové schránky: vc4mbvt

Formuláře

Formuláře a tiskopisy

Nejdůležitější používané předpisy

Kontakty

Šumavské Hoštice 21
384 71 Šumavské Hoštice

telefon: 722 932 152

mail: reditel@zssumavskehostice.cz