Školní poradenské pracoviště ŠPP (dle §116 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů)

  • ředitelka školy Mgr. Petra Vaňková
  • výchovná poradkyně PhDr. Miluše Janoušková
  • školní metodik prevence Mgr. Lenka Hanzalová
  • kariérová poradkyně Mgr. Petra Vaňková
  • třídní učitelé, učitelé, učitelky mateřské školy, vychovatelé školní družiny
  • psycholog a speciální pedagog, logoped, metodik primární prevence z PPP, SPC
  • spolupráce mezi školou a PPP, SPC

Úřední hodiny výchovné poradkyně

každé pondělí 11.30 - 12. 30; v ostatní dny dle domluvy předem

Reedukace:

úterý a čtvrtek 12.20 - 14.00

Kontakty

Šumavské Hoštice 21
384 71 Šumavské Hoštice

telefon: 722 932 152

mail: reditel@zssumavskehostice.cz