Škola v obci byla založena 15. 11. 1787. Jednalo se o školu triviální, prvním učitelem byl Hynek Jiříček. Vyučoval v domě č.p. 5, od roku 1791 se vyučovalo v obecní pastoušce č.p. 8, a od roku 1799 v nové školní budově. V roce 1790 navštěvovalo školu 97 dětí, v roce 1886 již 264 dětí. V roce 1888 byla školní budova přestavěna a zvýšena o jedno patro. V roce 1938 se obec stala pohraniční obcí. V roce 1939 zde byla otevřena jednotřídní německá obecní škola. V roce 1940 byla přízemní část budovy postoupena německé škole a české zůstaly pouze dvě učebny. 6. 5. 1945 osvobodila obec americká armáda a obsadila školu i faru. V roce 1947 poklesl počet žáku na 44. Později v roce 1968 byla provedena velká přístavba se třemi učebnami a velkou tělocvičnou. V roce 1990 - 1991 byla naplánována generální přestavba celé školy, která se setkala s velkým odporem občanů a nebyla realizována.

skola historie

Kontakty

Šumavské Hoštice 21
384 71 Šumavské Hoštice

telefon: 722 932 152

mail: reditel@zssumavskehostice.cz