Organizace školního roku

 • Začátek školního roku: pondělí 4. září 2023
 • Podzimní prázdniny: čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023
 • Vánoční prázdniny: sobota 23. prosince 2023 až úterý 2. ledna 2024
 • Výuka v lednu začne: středa 3. ledna 2024
 • Vysvědčení za 1. pololetí: středa 31. ledna 2024
 • Pololetní prázdniny: pátek 2. února 2024
 • Jarní prázdniny: pondělí 4. března 2024 až neděle 10. března 2024
 • Velikonoční prázdniny: čtvrtek 28. března 2023
 • Konec 2. pololetí: pátek 28. června 2024
 • Hlavní prázdniny: sobota 29. června 2024 až neděle 1. září 2024
 • Začátek šk. r. 2024/2025: pondělí 2. září 2024

Třídní schůzky

 • 21. září 2023
 • 9. listopad 2023
 • 11. leden 2024
 • 25. duben 2024

SRPDŠ

 • Příspěvek pro školní rok činí  150 Kč, každé dítě

Přijímací řízení na střední školy

Milí žáci, vážení rodiče,

Jednotná přijímací zkouška se bude konat v termínech stanovených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Didaktické testy z českého jazyka a literatury a z matematiky se ve školním roce 2023/2024 uskuteční v polovině dubna, náhradní termíny pak v první polovině května. Podrobné informace o jednotné přijímací zkoušce zde a také zde 

 

Zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025

Místo, termín a dobu zápisu do prvního ročníku stanovuji jako ředitelka školy v souladu se školským zákonem (§ 36 odst. 4) takto:

Zápis do prvního ročníku Základní školy a mateřské školy Šumavské Hoštice se uskuteční v přízemí školy v učebně 1. ročníku
4. dubna 2024 od 13.30 hodin do 16.00 hodin.
Zápis proběhne prezenční formou za přítomnosti zákonného zástupce i dítěte

Doklady a formuláře, které předloží zákonní zástupci u zápisu:
- Žádost o přijetí dítěte - možno vyplnit při zápisu, nebo k dispozici na https://zssumavskehostice.cz/index.php/dokumenty/1-dokumenty-zs/3-formulare-a-tiskopisy/4-zapis-do-1-rocniku/320-zapis-zadost-o-prijeti-ditete-do-1-rocniku

- Občanský průkaz
- Rodný list dítěte
- Případně Žádost o odklad a doporučení o odkladu z PPP a doporučení o odkladu od lékaře

https://zssumavskehostice.cz/index.php/dokumenty/1-dokumenty-zs/3-formulare-a-tiskopisy/4-zapis-do-1-rocniku/23-zapis-zadost-o-odklad-zacatku-povinne-skolni-dochazky

https://zssumavskehostice.cz/index.php/dokumenty/1-dokumenty-zs/3-formulare-a-tiskopisy/4-zapis-do-1-rocniku/24-zapis-doporuceni-detskeho-lekare-k-odkladu-povinne-skolni-dochazky

- Osobní dotazník - možno vyplnit při zápisu, nebo k dispozici na https://zssumavskehostice.cz/index.php/dokumenty/1-dokumenty-zs/3-formulare-a-tiskopisy/4-zapis-do-1-rocniku/22-zapis-dotaznik-zaka

Případně rozsudek soudu o svěření dítěte do péče

Při zápisu povedou učitelé 1. stupně s dětmi činnosti tak, aby ověřili znalosti, schopnosti a dovednosti dětí, a pomohli tak rodičům s úspěšným startem do 1. ročníku.

Zákonným zástupcům (dětem) bude přiděleno číslo. Pod číslem bude v zákonné lhůtě vyvěšen seznam přijatých dětí.

Zápis je povinný pro děti:

 1. narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018
 2. které měly v loňském školním roce odklad povinné školní docházky

 

 

Kontakty

Šumavské Hoštice 21
384 71 Šumavské Hoštice

telefon: 722 932 152

mail: reditel@zssumavskehostice.cz